Google+
 

Esin Klima Elektrik Ticaret

İstanbul - Esenler


0 PUAN| 0 YORUM

  

FİRMA HAKKINDA


SU DEPOSU TEMİZLİĞİ Temizlik için öncelikle su deposu firmamız ekiplerince incelenir . Su depolarını neler kirletir: Bakımı ve temizliği yapılmayan depolar zamanla çeşitli etkenlerce kirletilir.Bunlar depo içerisine düşen böcek ve hayvanlar suyla birlikte gelen ve temizlenmediği için birikerek zamanla içerisinde çeşitli mikroorganizmaların üremesine sebep olan çamur pas mangon gibi kirleticilerdir. Depo temizliği nasıl yapılır: Binaya randevu verilir bina suyu hidrofor seviyesine kadar tüketir. Ekipler gelince önce tabanda kalan çamurlu suyu dalgıçla çeker ve dışarı tahliye eder. 180 barlık basınçlı makinelerle tüm yüzeyler temizlenir Depo yüzeyi tamamen temizlenir çıkan pislikler dışarı tahliye edilir Depo içerisine klor püskürtülüp dezenfektesi sağlanır. Depo durulanarak boş ve temiz olarak teslim edilir. Kazan dairesi haşereye karşı ücretsiz olarak ilaçlanır. Depoda su kaçağı olup olmadığı ve izolasyonu kontrol edilir .KURUBUZ TEKNOLOJİSİ KURUBUZ İLE TEMİZLİK İ1.) Yöntemin Temel Kaideleri: Kuru Buzla temizleme yönteminin temel özelliği, havada %0,03 oranında bulunan karbondioksit (C02) gazı-nın kullanılmasına dayanır. Karbondioksit gazı atmos-ferde normal koşullarda - 78C'lik bir soğukluğa sahiptir. Bu gaza belli bir sıcaklık verildiğinde gaz formundan uzaklaşarak katılaşır. Gazın bu katı hali halk dilinde kuru buz olarak tanınır. Buz üretim makinası gözeneklerine, püskürtülen C02 gazı, belli bir ısı verilerek kuru buza dönüştürülür. Bu şekilde elde edilen kuru buz, 100-300 m/s lik bir basınçla temizlenecek yüzeyle-rin üzerine püskürtülür. Kuru buzun inifilak kombinaz-yonundan açığa çıkan kinetik enerji sayesinde kirli yüzeyler üzerindeki istenmeyen katmanlar ve kirler, temizlenmiş olur. Endüstri temizliğinde bu yöntemin kullanılması, diğer temizleme yöntemlerine göre daha caziptir. Çünkü bu yöntem sayesinde diğer temizleme yöntemlerinde çevreye zarar veren organik çözücü maddeler ile hilojenik hidrokarbonlar devre dışı bırakılmış olur. Geriye sadece katmanların ve kirlerin sökülmesi ile ortaya çıkan az miktardaki artıklar kalır. Ayrıca bu yöntem temizlenecek kalıpların, sadece üst yüzeyine etki eder ve kalıpların özelliğini değiştirecek paremetrelere hiçbir yan etkisi olmaz. 2.) Temizlik Maddesi Olarak Kuru Buz 2,1) C02'nin Özellikleri Aşağıdaki grafik (p,T), C02 Gazının Sıcaklık ve Basınca bağlı olarak varolma durumunu göstermektedir. Fiziksel Bilgiler : Normal Yoğunluk:1,977 kg/m3(1,0825 bar,0 °C) Kritik Sıcaklık: 31 °C Kritik Yoğunluk: 466 kg/m3 Uçma Noktası : -789 °C 0,9 bar'da Trablus Nokta: -56,6 °C 5,2 bar'da Co2 gazı, renksiz, kokusuz, yanıcı olmayan ve tadı olan bir gazdır. Büyük oranlarda volkanlarda ve yer katmanlarında bulunur. Hayvansal ve İnsansal Maddele-rin değişiminden ortaya çıkar. Eğer bu gaz konsantrasyonu havada %0,05' oranını aşarsa, atmosferdeki oksijen oranı azalır ve nefes al mayı zorlaştırır. Bu gaz, havada %40 oranından daha ağırdır. Bundan dolayı yere yakın bölgelerde bulunur. bu yüzden kapalı yerlerde dikkatli olunması gerekir. Bu tür yerlerde havalandırma ve emme sistemlerinin bulunması gerekir. Normal havalandırmanın, pencere ve kapılar vasıtası ile yapılması, normal bir C02 konsatrasyonunun elde edilmesi için yeterlidir. 2,2) Kuru Buz - Parçaları Kuru Buz - Parçaları - Pellets olarak adlandırılan bir Gözenek (Buz üretim Makinası) vasıtasıyla imal edilir. Sıvı C02 Gözeneklere püskürtülür. Bu işlem sırasında ortaya çıkan kar, bir hidrolik pompa vasıtasıyla soğuk buza dönüştürülür ve bu buza kalıp vasıtasıyla şekil verilir. Böylelikle çapı yaklaşık olarak 3 mm eninde ve 8mm uzunluğunda Buz Parçacıkları (Pirinç büyüklüğünde) oluşur. Kuru Buz - Parçacıkları, daha sonra büyük termoslarla kullanım sahasına taşınarak, kullanıma sunulur. 3.) Kuru Buzla Temizleme Tekniği Uygun bir kompresör düzeneğiyle, ihtiyaç bulunan 78' bar'lık işletme basıncı elde edilir. Düzeneğin buzlan-masından dolayı ortaya çıkabilecek işletme arızalarını önlemek için, basınçlı hava kurutulur ve bir hortumla püskürtme tabancasına iletilir. Enine kesilen bir küçültmeyle oluşan basınç, taşıyıcı hortumunda bulunan C02 parçacıklarını tabancayla ulaştırır. Bu buz parçacıkları büyük bir basınçla temizlenecek olan parçanın üzerine sıkılarak temizleme işlemi yapılmış olur. 4.) Kuru Buzla - Temizleme Sisteminin Kullanıldığı Alanlar Aşağıdaki liste kuru buzla - temizleme sisteminin geniş kullanım alanlarında sadece bir bölümünü göstermek-tedir. · Yapışkan Madde, Reçine, Katran, Zamk, Balmumu, PV-Köpüğü, Kauçuk ve Plastik Sanayisinde kullanılan ayırıcı maddelerin oluşturduğu üst yüzey kirlenmeleri, kalıplar sökülmeden bu sistemle temizlenmektedir. · Makinaların, motor parçalarının, yakma kazanlarının, kazan dairelerinin, dişli düzeneklerinin temizlenmesi. · Büyük çaplı boru temizliği. · Çalışır durumdayken taşıma düzeneklerinin temizliği. · Taşıma bidonİarının, yürüyen bantların temizliği. · Bu liste küçük bir örnek olup asıl kullanım sahası çok daha geniş bir alanı kapsamaktadır. 5.) Yöntemin Avantajları : Çevre dostudur. Hali hazırda kullanılan teknikler, çevreye zarar veren artık maddeler yaymaktadır. Ancak bu sistemle çevre kirliliği sorunu ortadan kalkmaktadır. · Üretimi arttırır. Diğer sistemlerde kalıpların ve buna bağlı diğer aksa-mın sökülmesinden dolayı ortaya çıkan üretim durak-lamaları ortadan kalmaktadır. · Korucudur. Kuru buz-tanelerinin yaklaşık 2MOHS (Gips) gibi bir sertliğe ve çözünebilirliğe sahip olmalarından dolayı, bu yöntem temizlenen yüzeylerdeki erozyonu önler ve yüzeylerin ömrünü arttırarak uzun süreli kullanım avantajı sağlar. · Ekonomiktir. Kalıpların ve diğer aksamın temizlik amacıyla sökülüp-takılma v.b olumsuzlukları ortadan kaldırarak zaman kaybını asgariye indirir. Kısa sürede üretime dahil ederek, üretimi arttırır ve işçilik maliyetinde kazanım sağlar. 6.) Kuru Buzla-Temizleme Yönteminin Tahditleri : Genel olarak görülebilen yüzeyler temizlenebilir. Çok derin oyuklar, dar ve derin yivler, bükülmüş olan boru-lar ortaya çıkan karşı akımdan dolayı temizlenemezler. Belirli boyalar (Örneğin soğuğa dayanıklı) ve plazma katmanlar temizlenemezler. Sert, gevrek ve sıcaklığı ileten maddelerde dikkatli olmak gerekir, örneğin cam temizlemede, ortaya çıkan maddelere dikkat etmek gerekir. Belirli temizlikler özel olarak donatılan odalar-da ve ortaya çıkan kirleri tutacak, sistemlerle yapılmalıdır. 7.) Ekonomiktir. Kalıpların ve diğer aksamın temizlik amacıyla sökülüp-takılma v.b olumsuzlukları ortadan kaldırarak zaman kaybını asgariye indirir. Kısa sürede üretime dahil ederek, üretimi arttirır ve işçilik ınaliyetinde kazanım sağlar. MUTFAK BACA TEMİZLİĞİ dryice_robot_thump.jpg grease_thump.jpg image147.jpg Icetech - Kuru Buz Temizleme Sistemi Kuru buz makinesi, makinelerin temizliği için ödenen bedelleri düşürmek için geliştirilmiş bir temizlik ekipmanıdır. Kuru buz temizliğinin avantajı, çok etkin olması, temizlik işlemini tamamen kuru bir şekilde yapması ardından hiçbir atık ürün bırakmamasıdır. Kuru buz buharlaşıp gider ve genellikle de makineyi parçalarına ayırmaya gerek bırakmadan kullanılır. Kuru buz püskürtmenin avantajları Su kullanılmaz Kimyasal kullanımına gerek yoktur Delici etki yapmaz Hafiftir, taşınabilir Çarpar çarpmaz anında buharlaşır Kullanımı kolaydır Sistem Nasıl Çalışıyor ? Kompresör bina dışında konumlandırılmıştır ve Ice Tech robotuna bağlıdır. Kompresör kuru buz makinesinden 90 metreye kadar uzaklığa yerleştirilebilir. Robot sistemin bir ucundan içeri sokulur ve de ya joystick (çubuk kumanda) ya da "cruise control" (uzaktan kumanda) ile idare edilir. Kısa ve dönüşlü kanal sistemlerinde robotu joystick ile idare etmek daha iyidir. Cruise control ise daha uzun ve düz kanal sistemlerinde tercih edilir. Robotun önünde 360 derece dönebilen ve kuru buzu yüzeye püskürtebilen bir nozzle vardır. Kuru buz yağ yüzeyine temas ettiği anda onu kanal sisteminden söker. Kanal sisteminin diğer ucunda bulunan yağ filtreli vantilatör, kanal sistemindeki yağı tahliye etmek için kanala bağlanmıştır. Kuru Buz Nedir ? Kuru buz, Karbon Dioksitin (CO2) katı halidir. Renksiz, tatsız ve kokusuzdur ; atmosferimizin doğal bir parçasıdır. Kuru buz - 79 derece sıcaklığa sahiptir. Sıvı CO2'den elde edilir, yüksek basınç altında saklanabilir. Kuru buz mühürlü taşıyıcı kutularla satılır. Kutu bir kere açıldıktan sonra, kalıplar 4-7 gün içinde tüketilmelidir. Ice Tech kuru buz temizleme sistemini kullandığınızda, tüketeceğiniz yaklaşık buz miktarı metrekare başına 2 - 3 kilodur. Kuru buz tüketim miktarı kontrol panelinden ayarlanabilir.HAVALANDIRMA KANAL TEMİZLİĞİ NEDEN KANAL TEMİZLİĞİ ? Klimadan gelen mikrop Merkezi klimalı ortamlarda çalışanları bekleyen büyük bir tehlike var: Lejyoner hastalığı. Uzmanlar, solunum yoluyla bulaşan bu hastalığa karşı uyarıyorlar. Sağlık uzmanları, solunum yetersizliği ve tedavisi gecikince ölüme sebep olan lejyoner hastalığı konusunda merkezi klima sisteminin bulunduğu ortamda çalışanları uyardı. Uzmanlar, merkezi klima sisteminin bulunduğu yerlerde çalışanların gripal enfeksiyonlara benzer rahatsızlık geçirmeleri durumunda, lejyoner hastalığına dikkat etmeleri gerektiğini belirttiler. Ölüm kapıda Kirli havalandırma kanalları, lejyoner hastalığın yayılmasına sebep oluyor. İlk defa 1976'da yapılan Amerikan Lejyon Kongresi'nde rastlanan ve 221 hastadan 34'ünün ölümüne sebep olan hastalığın bakterisi, klimalar, su depoları ve havuzlarda oluşuyor. Türkiye'de görülen son örnek ise Marmaris'te kaldıkları otelde lejyoner hastalığına yakalanan Danimarkalı iki turistin ölümüyle sonuçlandı. Doğada yaygın olarak bulunan ve 40'tan fazla çeşidi olan bakteri, binanın su sistemlerinde kolayca çoğalmaya başlıyor. Ayrıca klimalara da yerleşerek, ortam havasına da yayılıyor. Solunum yoluyla insandan insana kolayca bulaşan lejyoner bakterisi, tedavi edilmezse ölüme sebep olabiliyor. Solunumla başlıyor Çapa Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları uzmanı Dr. Çağlar Çuhadaroğlu, ''Lejyoner hastalığı bir çeşit zatürreedir. Hava yoluyla bulaşır ve farklı tipleri vardır. Bakteriyi alan insanda gripal enfeksiyona benzer öksürük, baş ağrısı, ateş ve halsizlik başlar. Bir süre sonra bakteri akciğerler, karaciğer ve böbreklere yerleşip tahrip etmeye ve solunum yetersizliklerinin başlamasına neden olur. Solunum yetersizliği evresine girilirse tedavi güçleşir.'' dedi. Mikrop bulaşabilir Hastalığın hava yoluyla bulaşması, dikkatleri bina içindeki havalandırma kanal sistemlerine çekiyor. Lejyoner hastaları, öksürük ve solunum yoluyla başka insanlara da bakteri ulaştırabildiklerinden, kapalı alanlardaki havalandırma sistemlerinin ortam havasını yeterli derecede temizleyebilmesi önem kazanıyor. Çünkü kirlenen kanallar, içeriden aldığı mikroplu havayı temizleyemeden, yeniden içeriye göndererek diğer insanların da solumasına, dolayısıyla hastalığın yayılmasına sebep oluyor. Çözümü var Havalandırma kanal temizliği; lejyoner hastalığı, hasta bina sendromu, alerji, nefes darlığı ve astım gibi hastalıkların oluşmasını engelliyor. Kanallar temizlenirken kirli bölgeler, tahrip olmuş ve erozyona uğramış bölümler tespit edilerek hastalığa neden olması engellenebiyor. Havalandırma kanal temizliğinin binanın çevresel özelliklerine göre 3 yılda bir tekrarlanması gerekiyor. 'Hasta olmayın!' Öte yandan, klima ile ortam sıcaklığını ani değiştirmek serinlemenin yanı sıra bazı hastalıklara da sebep olabiliyor. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Erkan'a göre, klimaların bilinçsiz kullanımı durumunda üst solunum yolu hastalıklarının şiddetlenerek, daha ciddi rahatsızlıklara yol açabilir. Klimaların yanlış kullanımı sinüzit rahatsızlığı olan kişilerde göz dibi iltihapları, beyin iltihabı, akciğer problemlerine, orta kulak rahatsızlığı geçirmiş kişilerde yüz felci, denge işitme sorunları, tonsilit riski taşıyanlarda ise fırsatçı bakterilerin aktif hale geçip bademciklerinin iltihaplanmasına, yüz felcine yol açabiliyor TEMİZLİK YÖNTEMİ Yukarıda tanımlanan tüm tehlike, risk ve sorunlardan kurtulmak artık ülkemizde de mümkündür. Yurttaşlarının sağlığına ve ekonomisinin rekabet gücüne önem veren Kuzey Avrupa ve Amerika’da yirmi yılı aşkın bir süredir uygulanmakta olan uzaktan kumandalı robotlar kullanan çözüm sistemi ile hizmetinizdeyiz. Bu hizmetle ilgili uygulama detayları aşağıda bilginize sunulmuştur. C-İZLEME VE TEMİZLEME İŞLEMİ Partikül sayısı izlenen yada enfeksiyon riski oluştuğu düşünülen laboratuarlarda, elektronik veya ilaç sektöründe sınır değerler belirlendiğinde ekibimiz temizleme hizmeti için hazırdır. Çevre kirliliği konusunda ülkemizden çok önce önlemler almaya başlamış ve mesafe katetmiş batı ülkeleri literatüründe genel amaçlı iş merkezi ve benzeri yapılarda en fazla 7 yılda bir temizlik yapılması önerilmektedir. 1-İzleme ve Görüntü Alma Temizlikten önce İnceleme robotu havalandırma kanalları içine varsa mevcut bir temizleme kapağı kullanılarak yada bir menfez girişinden sokulur. Bu robotun biri önünde,diğeri arkasında iki kamerası vardır. Araştırma robotu küçüktür ve kesiti 200*120 mm. den büyük her türlü dikdörtgen kanalda, 250 mm. çapından büyük her türlü yuvarlak kanalda ileri geri hareket edebilir. Robotun üzerindeki halojen lambaların ışık ayarı ile en uygun görüntüyü elde etmek mümkündür. Araştırma robotu ile hatalı imal ve monte edilmiş,korozyona uğramış, kirlenmiş bölgeleri görebilir, videoya kaydedebiliriz. Bu bölgelerin tam yerini de kesinlikle belirleyip, proje üzerine işaretleyebiliriz. Araştırma robotu ile yapılan kanal içi kontrolu,yeni monte edilmiş bir sistemin devreye alınması sırasında çok yararlı olamaktadır. 2- Temizlenecek Kanal Bölümlerinin Ayrılması Temizleme robotları yaklaşık 20 m. kablo ile yönlendirilmektedir. Bu nedenle 100 mm 2000 mm. arasında balonlar yardımı ile temizlenecek bölge ayrılır. Bu bölgede uygun fırçalar takılan robotların mekanik fırçalaması ile toz ve kirler kanal yüzeyinden kaldırılır. Vakum motorları yardımı ile yoğun kirli hava bu kısımdan alınarak özel hepa filtreli emiş cıhazından geçirilerek dışarı atılır. 3- Jet Nozul Yardımı ile Son Temizlik Kanal içlerinde uçuşma nedeni ile kalabilecek son kirlilik de basınçlı azot gazı püskürten özel jet nozul başlığı yardımı ile ortamdan uzaklaştırılarak kanal temizleme işlemi tamamlanmış olur. 4-Klima Santrali ve Serpantin Temizliği Serpantin yüzeyine yapışarak ısı transferini engelleyen, enerji israfına neden olan kirlilik de özel çözücü kimyasallar ve basınçlı azot gazı kullanılarak temizlenmektedir. FİRMAMIZ KLİMA SİSTEMLERİNİZİN İLK GÜNKÜ HALİNE GETİRİLMESİ İÇİN HİZMETİNİZDEDİRBACA TEMİZLİĞİ ENDÜSTRİAL BACA TEMİZLİĞİ servic1.gif Endüstrial baca temizlikleri 2 sistemle yapılır: 1-Kurubuz sistemi Kurubuz sistemin çalışma şekli kurubuz taneciklerinin yüksek basınçlı hava ile yüzeye büskürtülmesidir . Kurubuz 6-20 bar arasında basınçla baca yüzeyine püskürtülür kurubuz parcacıkları 300-900 mt/ s ye kadar hızla yüzeye çarpma anında yüzeyi dondurup temizlenecek pislikleri kırılgan hale getirir bu anda kurubuz parcacıkları gaz formuna geçerken süblimleşerek hacminin 800 katına çıkarken yüzeydeki istenmeyen katmanları parçalar . Toz haline gelen kirler baca içinden çok güçlü bir vakum sistemi ile çekilir geriye atık kalmaz. Baca temizlik öncesi ve sonrası görüntüleri tarafınıza verilir. Temizleme sistemi 4 üniteden oluşur: A-Hava komprasörü B-Kurubuz büskürtme makinesi C-Baca içi basınç sabitleme sistemi D-Vakum makinesi 2-Kimyasal ve gazlı temizleme sistemi Kimyasal sisteminde temizlenecek kirin cinsine göre özel kimyasal ve çözücüler özel gaz ve basınçlandırma makineleri ile baca içine 100 -300 bar basınçla büskürtülür daha sonra yumuşayan kirler tekrar basınçlı gaz ve kimyasallar ile temizlenir.MEKANİK BAKIM workmansml.jpg HİZMETLER Cleantechturk size konforlu ve güvenli bir ortam yaratmak için gerekli mekanik sistemler arasından en uygun çözümü sunar. Müşterilerimizin tüm memnuniyetini sağlamak için deneyimli dizayn ve saha uygulama ekiplerimiz yakın işbirliği içinde çalışırlar. Koruyucu Periyodik Bakım Periyodik bakım sırasında yapılan temizliklerle işletme giderleri azalacaktır. Olası arıza nedenleri giderildiğinden bakım giderleri azalacaktır. Periyodik bakım ile ısı değiştiricilerde kirlilik nedeniyle oluşan verim düşüklükleri önlendiği için ısıtma ve soğutma yüklerinin karşılanması daha kısa süreli çalışmalar ile sağlanabilir. Bu sayede cihazların ömrü uzayacaktır. Periyodik bakım sırasında ömrünü dolduran parçalar arızaya neden olmadan değiştirileceği için sistemden kesintisiz yararlanılabilecektir. İşletme teknik personeli üzerinden arızalı sistemlerin yaratmış olduğu stres kalkacağı için işletme personelinin verimliliği artacaktır. Yapılan düzenli bakım sistemin ömrünü uzatacaktır. Yapılan periyodik bakım ile arıza oranları düşürüldüğü için sistemin arızalar nedeniyle kesintiye uğramasından doğacak kayıplar önlenecektir. Chiller grupları Klima santralleri Soğuk hava tesisleri Elektrik tesisleri Planlı koruyucu periyodik bakım Vibrasyon ölçümü Mekanik tesisat pnömatik tesisat İklimleme otomasyonu Bina yönetim sistemi  

UZMANLIK ALANLARI

Baca Temizliği, Ev Tipi Klima Bakım/Onarım, Ev Tipi Klima Kurulum, Merkezi Klima (VRF) Sistemleri Bakım/Onarım, Merkezi Klima (VRF) Sistemleri Kurulumu, Böcek İlaçlama, Klima Havalandırma, Baca Temizleme

YETKİLİ KİŞİ

Cengiz Ergil

KURULUŞ YILI

-1
ÖDEME OPSİYONLARI

ADRES

Nenehatun Mah.160.Sok. No:36/13 Esenler
Esenler - İstanbul

Fiyat teklifi doğrudan firmaya gönderilir.
Esin Klima Elektrik Ticaret en kısa sürede sizinle iletişime geçecektir.

Bu firmaya ait indirimleri görmek için

PUAN VE YORUMLAR


Firmaya henüz puan ve yorum verilmemiş.


Esin Klima Elektrik Ticaret


| 0 YORUM

PUANLAMA KRİTERLERİ

HIZ
KALİTE
FİYAT

PUAN DAĞILIMI

5 YILDIZ
(MÜKEMMEL)
4 YILDIZ
(İYİ)
3 YILDIZ
(İDARE EDER)
2 YILDIZ
(KÖTÜ)
1 YILDIZ
(ÇOK KÖTÜ)
FİRMA
YETERLİLİK
BELGELERİ
Firmanın belgeleri çok yakında burada yer alacaktır.
           
Ehil.com kullanarak Kullanım Şartları 'nı kabul etmiş oluyorsunuz.